perjantai 21. syyskuuta 2012

Ylen A-studion (http://areena.yle.fi/tv/1680497) herättämänä muutamia ajatuksia:Kristittynä arvostan korkealle elämän suojelemista. Näkisin, että kristityn 

ihmisen tulisi ponnistella sen puolesta, että lainsäädäntö suojelee elämää 

ja omantunnonvapautta. Ehkäisemättömyys silloin, kun se perustuu

vapaaehtoiseen uskonvakaumukseen, eikä vahingoita lähimmäistä, ei

mielestäni voi olla ihmisoikeusrikos. Ihmisoikeusrikos siitä tulee

mielestäni sen jälkeen, kun tahtomattaan hengelliseen viitekehykseen

syntynyt ja kasvatettu henkilö joutuu sosiaalisen paineen ja ryhmän 

yhtenäisyyden vaatimusten takia ratkaisuihin, joihin hän ei kykene tai 

halua. Voiko vl-ihminen tehdä viitekehyksessään vapaasti valintoja? Mitä 

on kristityn vapaus?Perhesuunnittelusta pidättäytyminen on vl-hengellisyydessä vahva, 

koheesiota ylläpitävä voima, kokemus, jonka jakaminen toisten samassa 

tilanteessa olevien kanssa saa hengellisen ulottuvuuden osana 

kilvoituksen matkaa. Se on elämistä "vaivassa ja valtakunnassa".
Miksi kysymys on ilmeisen vaikea käsiteltävä vl-yhteisössä?

Vl-hengellisyydessä vallitsevan opin ajatellaan oleva Pyhän Hengen 

ilmoitusta. Se on siis erehtymättömyydestä nousevaa tulkintaa siitä, mikä 

on oikeaa hengellisyyden harjoittamista. Opille annetaan auktoriteetti, 

joka ei muodostu inhimillisistä lähtökohdista, kenenkään rationaalisista 

ajatuksista, vaan on jumalallista. Auktoriteettien, lähinnä puhujien, taholta 

tähän viitataan yhteisen ymmärryksen käsitteellä. Yhteinen ymmärrys on 

niin vaikeasti konkretisoitava, että sillä on hyvä perustella milloin mitäkin 

ja se saa sisältönsä riippuen kustakin ajasta ja paikasta. Kuuliainen rivi-

vl-ihminen ei uskalla asettua yhteistä ymmärrystä vastaan. "Usko, niin 

muut järkeilevät puolestasi" kiteyttänee perusasetelman.Vl-hengellisyydessä ihmisen opetetaan pelastuvan "yksin armosta, yksin 

Kristuksen tähden". Kuitenkin edellytetään pitäytymistä traditiossa: 

ihmisen on tehtävä tietyt teot "oikein". Teot eivät ole kuitenkaan vl-

kristitylle "omavanhurskaita" tekoja, vaan ne nähdään uskon hedelminä. 

Eli vl-kristitty ei teoriassa yritä mitään, vaan kaikki valinnat ja teot 

syntyvät uskon hedelminä. Hedelmät syntyvät luonnollisesti yhteisön 

vaikutuksesta: niiden ilmaisuun opetetaan eri elämänvaiheissa olevia 

erilaisin elämäntapasäännöin tai "armoneuvoin". Toisaalta tietyt teot ovat 

hyväksytympiä ja merkityksellisimpiä kuin toiset. Esimerkki: Monet vl-

kristityt ovat menestyneitä työelämässä. Monet ovat rikastuneetkin. Työlle 

omistautuminen, menestyksen hakeminen, voittojen tavoittelu on sallittua 

vaikka Raamattu varoittaa ahneuden vaaroista. Rikastuminen mainitaan 

seurapuheissa usein "ajalliseksi siunaukseksi" ja näin siitä tulee sallimus 

eikä pyrkimys. Ehkäisemättömyys ei ole siis vl-kristitylle  yksilöllinen valinta, vaan uskon 

hedelmä, jonka tulee näkyä.

Teoriassa sitä ei ole siis seurakunnan edessä annetun opetuksen kautta 

sisäistetty (se ei ole siis tietoinen valinta), vaan armosta ymmärretty. 

Armosta ymmärtämiseen sisältyy ihmisen toiminnan kysessä ollessa 

kuitenkin tietty rationaalisuus, joka haastaa omaksutun uskon ja sydämen 

uskon keskinäiseen kamppailuun...


Vl-kristitty ei tee elämänvalintoja yksilöllisistä lähtökohdista, mitä tulee 

parisuhteeseen ja sen lisääntymistä käsittävän osa-alueen toteuttamiseen. 

Hänelle on yhteisön opetuksen, "sisarten ja veljien" taholta viitoitettu 

valmis tie, jonka hyväksyminen antaa muiden silmissä ihmiselle 

kelvollisen ja Jumalalle kelpaavan leiman. Vl-kristittyä muistutetaan 

valitsemaan oikein, mutta todellisuudessa ei ole valinnan vaihtoehtoja: 

valinnat on tehty valmiiksi, kun ja jos olet vl-perheeseen syntynyt ja siinä 

haluat pysyä. Synnin ja syyllisyyden sisällölliset erot saattavat hämärtyä 

ajan kuluessa: syyllisyys koetaan synnin aikaansaannoksena. Syyllisyyden 

välttäminen viiteryhmän koodistoa kohtaan nousee keskeisemmäksi kuin 

Jumalasta erottavan synnin välttäminen. Tässä saattaa mennä sitten asiat 

päälaelleen.Kimmo

2 kommenttia:

 1. "Vl-hengellisyydessä vallitsevan opin ajatellaan oleva Pyhän Hengen
  ilmoitusta. Se on siis erehtymättömyydestä nousevaa tulkintaa siitä, mikä
  on oikeaa hengellisyyden harjoittamista. Opille annetaan auktoriteetti,
  joka ei muodostu inhimillisistä lähtökohdista, kenenkään rationaalisista
  ajatuksista, vaan on jumalallista. Auktoriteettien, lähinnä puhujien, taholta
  tähän viitataan yhteisen ymmärryksen käsitteellä. Yhteinen ymmärrys on
  niin vaikeasti konkretisoitava, että sillä on hyvä perustella milloin mitäkin
  ja se saa sisältönsä riippuen kustakin ajasta ja paikasta. Kuuliainen rivi-
  vl-ihminen ei uskalla asettua yhteistä ymmärrystä vastaan. "Usko, niin
  muut järkeilevät puolestasi" kiteyttänee perusasetelman."

  Kimmo on hyvin oivaltanut vl-kristillisyyden perusongelman. Seurakunnasta on tullut uskon kohde Kristuksen pelastustyön sijaan, Sen sijaan että ihminen pyrkisi välttämään syntiä hän pyrkii olemaan kuuliainen seurakunnalle. Luonnollisesti tottelemattomuus seurakunnan neuvoille herättää syyllisyyttä ja tämä syyllisyys samastetaan omantunnon ääneen, jonka yhteisö sanelee. Mihin oikeastaan uskovainen sitten tarvitsee henkilökohtaista uskon pohdintaa vaikeissa elämän tilanteissa? Asiat menevät tosiaan päälaelleen, kuten tämä ehkäisykeskustelu osoittaa. Nyt on käynyt myös ilmi, että ehkäisykiellon raamatulliset perusteet ovat hatarat ja perustuvat seurakunnan tulkintaan, jota tietenkin osa lestadiolaisista pitää Pyhän Hengen jumalallisena ilmoituksena.

  Myös raamatun ilmoitus tulisi tulkita inhimillisen kokemuksen valossa ja siitä tulisi keskustella niin kuin nyt tehdäänkin nettisivuilla Järjen käytön demonisointi on mielestäni väärin, koska Jumala on antanut ihmisille käytettäväksi. Eikö ehkäisyä vaativat tilanteet ole juuri niitä, jossa tarvitaan myös harkintaa?

  On ironista, että tällainen yhteisöllinen usko nimenomaan nojaa vahvoihin järkeilyihin ja opinkohtiin, jotka otetaan annettuina. Hatarien esimerkkien hakeminen ehkäisykiellon perusteeksi raamatusta on myös järjenkäyttöä. Järjenkäyttö on vl-kristillisyydessä kielletty ainoastaan silloin kun se kohdistuu seurakunnan yhteiseen tulkintaan. Kärjistetysti voisi sanoa että sen sijaan että seurakunta nähtäisiin "erehtyväisten jumalanlasten joukkona" joka etsii oikeita vastauksia raamatun valossa, siitä on tullut epäjumala, jolla on nimikin, Saara-äiti.

  On huomattavaa, että vain osa vl-uskovaisista uskoo edellä mainitulla lailla mutta se on vallassa oleva uskontulkinta, joka tekee niin monen matkan vaikeaksi tässä valtakunnassa.

  Moraalitutkija


  VastaaPoista
 2. Kiitos Moraalitutkijalle hyvästä ja syvälle käyvästä kommentista.

  Totesit: "Järjenkäyttö on vl-kristillisyydessä kielletty ainoastaan silloin kun se kohdistuu seurakunnan yhteiseen tulkintaan"
  Kiteytit tuossa keskeisen keskustelua ja opetuksen asiallista arviointia vaikeuttavan seikan hyvin. Seurakunnalle annettu auktoriteetti on ehdoton. Itseäni kiinnostaa se, että miksi näin on päässyt käymään.

  Mikä on seurakunta vl-kontekstissa ja mikä on yhteinen tulkinta? Onko vl-seurakunta yhteisö, jossa ihmiset vapaasti pohtivat elämän keskeisiä kysymyksiä? Onko se yhteisö, jossa sallitaan keskustelu ja johtopäätösten tekeminen osana totuuden kirkastamista? Onko vl-seurakunta yhteisen tulkinnan takana? Mitä nettikeskustelut osoittavat vl-kristittyjen keskustelutarpeista?

  Keskeiset opinkäsitykset sisäistetään opetettuna. Ne ilmaistaan kyseenalaistamattomina. Rationaalisella tasolla ne saatetaan allekirjoittaa 100%:sti. Ja silti ne saatetaan ymmärtää niin heikosti, että pelätään antautua keskusteluun opin ytimestä. Arviointi saatetaan käsittää kadottavana syntinä, epäuskona, epäilyksinä, jotka tulee laittaa syntinä pois. Samaan aikaan korostetaan yksilön tietoisia valintoja opissa pysymisessä ja kielletään tietoiset valinnat näiden kysymysten pohtimisessa. Saatetaan sanoa, että uskominen ei vaadi mitään, mutta sitten perään laitetaan mutta-sana. Ristiriita on ilmeinen.

  Miksi vl-seurakunnassa pelätään keskustelua? Koska se aiheuttaa hajaannusta. Hajaannuksen pelkoon voi olla useita syitä. Yksi voi olla se, että uskon "oikeus" perustuu populaation määrään: jos meitä on näin monta, niin emme voi olla väärässä. Toisekseen: vl-liikkeessä on rakennettu lähes joka kylään ry-toimitalot. Ylläpitokustannukset vaativat sen, että toiminnalle löytyy maksajat. Kolmanneksi: valta on houkutteleva haaste käyttäjälleen; miten toimia, siten, että organisaatio kehittyy ja kukoistaa juuri kyseisen keulahahmon aikana. On tosiasia, että monella paikkakunnalla järjestetään hirvittävästi toimintaa rahan keräämiseksi. Seurakalenterit ovat täynnä, jotta saadaan kolehtituloja toiminnan ylläpitämiseksi. Onko tässä järkeä ja onko tämä oikein?

  Ehkä tässä kohdassa moni sulkee korvansa ja menee suu supussa ja korvat tukossa joukon mukana. Onko liian iso asia kyseenalaistaa opetusta, koska se kyseenalaistaisi koko järjestelmän oikeutuksen?

  Kimmo

  VastaaPoista