keskiviikko 8. tammikuuta 2014

Tiedämmekö lopullisen totuuden?
Viime aikojen vilkkaassa keskustelussa moni on todennut, että emme


voi ottaa asioihin kantaa edes mielessämme, kun emme tiedä asiastakaikkea eli ns. lopullista totuutta tai ainakaan emme tunne uutisoinninkohteena olevia tapahtumia riittävän syvällisesti. Johtopäätöksenätästä on ollut monen, vaikka ei lähellekään kaikkien kohdalla, se ettäei ole syytä uskoa lehtikirjoittelun olevan totuuteen perustuvaa. Enväitä, että tämä lähestymistapa olisi vallitseva vanhoillislestadiolaistenkeskuudessa, sillä paljon olen nähnyt tyrmistymistä, vääryyksientuomitsemista ja vastaavaakin. Mutta tuota ensin kuvaamaanikieltämistä tai tietämättömyyden vannomista esiintyy myös yhtä lailla.

Ymmärrän haluttomuutta muodostaa kantaa asiaan, joka liittyy hyvin


läheisesti yhteisöön, joka on vahva osa koko omaa elämää ja


identiteettiä, ja joka vahvasti liittyy myös omaan uskoon, onhan


kysymyksessä uskonyhteisö.

Asiaan kuitenkin kannattaa yrittää suhtautua kuin mihin tahansavastaavaan asiaan rauhanyhdistyksen ulkopuolella. On hyvä muistaa,että emme tiedä sitä lopullista totuutta mistään asiasta: emme siitäkiertääkö maapallo aurinkoa, emme sitä aloittiko talvisodan Suomi vaiNeuvostoliitto, emme sitä onko lastasi kiusattu koulussa kun hän tuleeitkien ja mustelmilla kotiin, emme sitä olivatko toisen maailmansodanaloittajia natsit vai juutalaiset (natsit syyttivät siitä vakavissaanjuutalaisia), emme sitä onko Syyriassa tehty ihmisoikeusloukkauksia,emmekä sitä onko naapurin lasten huostaanotto aiheeton vaiaiheellinen.

Ei ole asiaa, josta tietäisimme kaiken, lopulliseen totuuteen asti.Kuitenkin meidän on asiasta jos toisestakin kyettävä muodostamaanmielipide tämän enemmän tai vähemmän puutteellisen tiedon valossa.Paras keino oikean käsityksen saamiseksi on ottaa selvää ja etsiätietoa. Nyt otsikoissa olevista asioista olen itse päätynyt ottamaanselvää keskustelemalla hyvin erilaisissa asemissa olevien ja hyvinerilaisia mielipiteitä omaavien ihmisten kanssa.


Hyvä lähtökohta on se, että pyrkii kuuntelemaan aluksi kaikkia, jaarvioi kunkin näkemyksiä perustelujen ja todisteiden painavuudenperusteella, eikä sen perusteella kuinka miellyttävä tai epämiellyttävätuo näkemys on meille itsellemme. Luonnollista on tietenkin, ettäkeskustelujen kuluessa saattaa huomata jonkun ihmisen tiedotluotettavimmiksi kuin toisen. Tässäkin on kuitenkin tärkeä yrittää ollaobjektiivinen. Asemasta riippumatta ihmiset voivat olla jokovilpittömiä tai vilpillisiä.

Nyt uutisissa olevista asioista on olemassa paljon tietoa yhdellä jostoisellakin. Helsingin Sanomien juttu SRK:n johdon toimista olipysäyttävä. Juttu oli mielestäni perusteellinen ja uskottava, senkinperusteella mitä olen aiemmin kuullut ja lukenut noista tapahtumistaeri osapuolilta, myös SRK:n johtokunnan edustajilta. En ole saanutsyytä uskoa, että asiat olisivat toisin kuin jutussa kerrottiin.Asianomaiset olivat kaikki saaneet sanoa näkemyksensä. Ja saavatedelleen tuoda julki eriävät mielipiteensä. Uskon niitä, jos eriävillemielipiteille esitetään uskottavat perustelut.

Oli miten oli, ikinä emme löydä lopullista totuutta. Silti johtopäätökseton jossain vaiheessa vedettävä. Ja toisaalta johtopäätöksiä on oltavavalmis muuttamaan, jos alkaa syystä tai toisesta näyttää, ettäalkuperäiset johtopäätökset olivat virheellisiä.


Tämän nykyisen tiedon valossa kenenkään ei pidä mielestäni enäävedota tietämättömyyteen. Tietämättömyydeen vetoaminen eimielestäni ole aitoa tietämättömyyttä vaan puhdasta torjuntaa, haluaolla tietämättä: ei haluta hyväksyä asioita niin kuin ne mitäilmeisemmin ovat, vaikka ei ole perusteita uskoa toisin.

Silmien sulkeminen todellisuudelta ei tee maailmasta eikä omastaelämästäkään parempaa. On aika aukaista silmät.

Uskovainen

maanantai 6. tammikuuta 2014

Ei nyt hyökätä meitä vastaan
Eilen aamulla luin Helsingin sanomista ikävän uutisen.


Herätysliikkeemme johtaja oli toiminut väärin, toistuvasti, liikkeen


muita jäseniä kohtaan (ei mediaa, maailmaa tai muita "ulkoisia


vihollisia" kohtaan, vaan oman liikkeen uskovaisia jäseniä kohtaan).


Aiheesta asia nostettiin esille ja häntä kritisoitiin. Illalla istuin kuuntelemaan seurapuheen. Olisin toivonut, että jos siinä 


viitattaisiin


näihin tapahtumiin tai uutiseen niin viesti olisi, että kaikkia ihmisiä,


puheenjohtajaakin pitää kehottaa toimimaan oikein ja korjaamaan


vääryytensä seuraukset. Näin minä ajattelen Raamatun opettavan.Toisin kävi. Seurapuhuja ei paheksunut puheenjohtajaa vaan hän


paheksui sitä kuinka maailma ja media hyökkäävät "meitä vastaan", ja


erityisesti seurakunnan valitsemia paimenia vastaan, ja kuinka emme


saisi kaivella toisten syntejä, emmekä itse langeta esimerkiksi


sellaiseen syntiin kuin "arvosteleva mieli". Minulle tuli paha mieli. 
Kun


puheenjohtaja kohtelee väärin liikkeemme jäseniä, toisia uskovaisia


veljiä ja sisaria, niin eihän puheenjohtajan arvostelu ole hyökkäys


meitä vanhoillislestadiolaisia kohtaan. En minä kokenut, että Hesari


olisi hyökännyt minua vastaan. Pikemmin koin, että puheenjohtajan


oma toiminta on ollut hyökkäys ns. rivivanhoillislestadiolaisia kohtaan.


Lehdessä taas käytiin puheenjohtajaa ja muuta väärin toiminutta


johtoporukkaa vastaan, aivan aiheesta, ja samalla puhuttiin


puheenjohtajan uhreiksi joutuneiden vanhoillislestadiolaisten


puolesta. Miksi puhuja ei tulkinnut tätä artikkelia puolustuksena


"meidän" puolesta, vaan hyökkäyksenä "meitä" kohtaan? Miksi


puheenjohtajan vääryyksien aikaan saama tuomio sälytetään liikkeen


rivijäsenten harteille puhujan toimesta? 
Samassa puheessa


puheenjohtajan ja muiden luottamushenkilöiden arvostelu nimettiin


taas kerran synniksi nimeltä "arvosteleva mieli". Näin ollen


puheenjohtajan uhriksi joutunut onkin tällä retoriikalla käännetty


arvostelevan mielen syntiin syyllistyneeksi rikolliseksi. Uhri on jätetty


yksin ympyrään sielunvihollisen aisapariksi, kun taas toinen,


vääryyksiin syyllistyneen puheenjohtajan hallitsema ympyrä on


nimetty "Jumalan lasten joukoksi" ja puhuja on ottanut Jumalan ja


"meidät" tämän puheenjohtajan ihmiskilviksi. Hän oli sitä mieltä, että


puheenjohtajan arvostelu on hyökkäys kaikkia vanhoillislestadiolaisia


uskovia kohtaan. Kuka jää tässä retoriikassa uhrin tueksi? Ei kukaan.

Kuulin, että kuulemani puhe ei ollut ainoa laatuaan, vaan että


muuallakin Suomessa puhujat ovat sunnuntaina sanoittaneet


ajatuksiaan samankaltaisesti, näin myös eräs SRK:n johtokunnan jäsen


Helsingisssä puhuessaan. 
Minusta näyttää, että Hesari toimii paljon


paremmin Jeesuksen opetusten mukaisesti kuin liikkeemme puhujat.


Lehti antaa heikoille äänen ja ajaa avoimuutta ja totuuden voittoa,


puhujat näyttävät vastustavan sitä kynsin hampain. Miten se näin voi


olla? 
Johanna Hurtig totesi tutkimuksessaan erittäin osuvasti, että


vanhoillislestadiolaisuus tuomitsee kyllä vääryydet yleisellä tasolla,


mutta valitettavan usein konkreettisissa tapauksissa yhteisö kääntyy


uhria vastaan väärintekijän puolelle, ja yrittää omia vielä Jumalankin


itselleen. Ei kai taas käy niin?


Uskovainen